06/05/22 Celebrada la setena sessió de la Comissió Interdepartamental d’Inversions Estratègiques

La Comissió Interdepartamental d’Inversions Estratègiques és un òrgan col·legiat de governança, que té per objecte la coordinació, l’assessorament, el seguiment i la informació dels projectes d’inversions estratègiques que dugui a terme el Govern de les Illes Balears i s’adscriu a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

 A la sessió d’avui dia 6 de maig de 2022 celebrada a l’edifici de Ca n’Oleo, s’ha donat compte de:

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Informació de gestió sobre l’MRR.

Estat d’execució dels fons MRR.

Informació per part de les conselleries sobre l’execució, les previsions d’execució i d’assignacions de fons.

Informació sobre els fons de cohesió.

Presentació del projecte estratègic Pol Marí.

La sessió ha estat presidida pel seu president, Joan Carrió i Vidal, director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques i pel vicepresident, Félix de Pablo Pindado, director general de Fons Europeus