05/07/22 La Plataforma de col·laboració de clústers europeus (ECCP) obri el procés de seleció de les autoritats nacionals/ regionals i les organitzacions de clústers per organitzar els propers tallers «Clusters meet Regions!» Termini de sol·licitud 29 de juliol de 2022

Links d'interés: