03/05/22 El Govern estatal autoritza la distribució territorial de 100 M€ per a adaptar el comerç de proximitat a les noves tecnologies

Total import assignat per a cada exercici pressupostari (€) a Illes Balears: 1.440.484 

Links d'interés: