03/05/22 El Consell de Ministres aprova la distribució de 35 milions entre les CCAA per a la modernització de les instal·lacions esportives i el foment de l'exercici físic

Links d'interés: