02/12/21 - El Congrés aprova el Projecte de Llei per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública, una de les reformes contingudes en el Pla de Recuperació