01/10/21 - El Pla d’Inversions Estratègiques suposarà una inversió de 4.640 milions d’euros els pròxims 10 anys