01/07/22 El Govern anuncia una la línia de 20 milions d'euros per establir comunitats energètiques als polígons industrials, la primera que el Govern obrirà del PITEIB

Links d'interés: