01/07/22 Dos Projectes de Balears aconsegueixen més d'1 milió d'euros dels més de 80 milions que destina MITECO per a projectes d'impuls a la bioeconomía, la recerca i la renaturalització de ciutats.

Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) 228.081,78 € i Fundación vida silvestre 858.670,00 €

Links d'interés: