Detall Noticies

Bases de la Convocatòria per a la presentació de vídeos: projectes de prevenció comunitària en infància i adolescència a les Illes Balears

02/10/2017

Convocatòria per a la presentació de vídeos: projectes de prevenció comunitària en infància i adolescència a les Illes Balears

OBJECTE

L’objectiu és donar a conèixer projectes de prevenció comunitària en infància i adolescència que es duen a terme actualment a les Illes Balears.

 

PARTICIPANTS

Hi poden participar administracions, associacions, entitats sense ànim de lucre, col·lectius de joves, etc.

 

MECÀNICA

Els participants han de realitzar un vídeo que reflecteixi el seu treball de prevenció comunitària en infància i adolescència a les Illes Balears.

L’organització revisarà els vídeos per comprovar que s’ajusten al contingut d’aquestes bases.

Els vídeos han de complir els requisits següents:

Durada: màxim 5 minuts.

Format: MP4 o MPG (es pot fer d’una manera senzilla amb telèfon mòbil).

Adreça per enviar el projecte: oficina@defensadelmenor.net.

Se seleccionaran tres vídeos per projectar en el marc de les Jornades de l’ODDM, que tindran lloc els dies 9 i 10 de novembre, i la resta es projectaran en un altre espai complementari.

 

TERMINIS

Data límit de presentació: 22 d’octubre de 2017.

Data de la comunicació oficial de l’acceptació: 30 d’octubre de 2017.

Projecció: en el marc de les Jornades de l’ODDM, els dies 9 i 10 de novembre.

 

DRETS DELS VÍDEOS PRESENTATS

L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) obtindrà els drets dels vídeos presentats amb l’única finalitat de poder-los exposar, difondre o utilitzar com a eina de difusió de la prevenció comunitària en infància i adolescència a les Illes Balears, a través de la pàgina web de l’ODDM, o en altres fòrums o campanyes de sensibilització.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) informa que les dades personals que els participants han de facilitar per concórrer a aquesta convocatòria s’inclouran en el fitxer automatitzat de l’ODDM amb la finalitat de gestionar les actuacions de l’Oficina, i que, en tot cas, es tractaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

 

PUBLICACIÓ

Aquestes bases es publicaran a la pàgina web de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM).

La participació en la convocatòria implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases així com del criteri de l’ODDM en la resolució de qualsevol qüestió que no prevegin.

 

Podeu consultar la convocatòria a l'enllaç següent:

https://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?idsite=97&cont=100185&lang=ca