Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Tornar al llistat de notícies

29/07/2013

Estudi Diagnòstic de la Joventut dels Municipis Rurals de les Illes Balears

L'Estudi Diagnòstic de la Joventut dels Municipis Rurals de les Illes Balears s'enmarca en un projecte pilot de caràcter innovador anomenat La participació i la promoció de la joventut en els processos de desenvolupament rural, projecte liderat per la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en el marc de la Red Rural Nacional i subvencionat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

L’estudi, elaborat per la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB), permet proposar actuacions que persegueixen donar resposta a les necessitats detectades amb la implicació i la participació de la joventut. Així, junt amb el coneixement de la realitat dels joves de la part forana i dels recursos existents en matèria de desenvolupament rural, els responsables polítics també poden comptar amb els que provenen de l’àmbit de les polítiques de joventut, amb el convenciment que només les accions transversals donen respostes eficients quan parteixes d’una visió integral de la joventut.

La transversalitat de les polítiques de joventut es fan visibles en estudis com aquest en que són protagonistes les polítiques de desenvolupament rural, d’ocupació i formació i de joventut.