desc_OBIA_capcalera-01.png

 

 

 

PRESENTACIO INTERNET SEGURA.jpg

 

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) i l'Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), juntament amb l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit) i l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia, inicien un projecte que té per objecte engegar iniciatives conjuntes per promoure un ús més segur i més responsable de la tecnologia en línia i els telèfons mòbils, especialment entre els infants i els joves.
En aquest projecte hi participen també les forces i els cossos de seguretat de l'Estat, el Programa Policia Tutor, l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i també Televisió Espanyola a les Illes Balears (TVE), així com altres entitats especialitzades o sensibilitzades amb el tema.
El passat 7 de febrer de 2014 es va celebrar l'acte de presentació on hi varen assistir la directora de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, María Garrido; la directora de l'Institut Balear de la Joventut, María José Frau; el director general d'Interior, Emergències i Justícia, Sergi Torrandell; el director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, Jaume Isern; la inspectora delegada provincial de Participació Ciutadana del Cos Nacional de Policia, Susana Cadahía; el capità en cap de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil, David Navarro, i l'agent Marcial Pérez, de l'Equip de Dona i Menor de la Guàrdia Civil.
La iniciativa inclou la creació d'un comitè tècnic o grup de treball, que ja està operatiu, en el qual participen les administracions implicades i estan convidades a participar la resta d'entitats i serveis de la nostra comunitat. En compliment de la normativa autonòmica en matèria de menors i joventut, i atesa l'experiència diària dels diferents departaments que integren aquest equip de feina, l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor i l'Institut Balear de la Joventut han impulsat aquesta iniciativa, que pretén sumar els esforços, recursos, coneixements i experiències que, sobre aquest tema, tenen els diferents departaments que treballen amb joves i infants des de l'administració estatal, autonòmica i local, juntament amb altres entitats que o bé són especialistes en aquest àmbit o bé tenen una sensibilitat especial sobre el tema.

logotipo enlace internet segura.jpg