Llum d’Encruia

Colección iniciada en el año 1978 para dar cabida a trabajos sobre aspectos diversos de etnología, tradiciones y cultura popular de Mallorca
  • Publicacions Museu de Mallorca Guasp, J. / Ramis, A. (1984). Ca’n Malagrava: picadors y repicadors de llimes y raspes. Estudi etnogràfic.
  • Publicacions Museu de Mallorca Ramis, A. (1984). Els corders mallorquins.
  • Publicacions Museu de Mallorca Bernat, M. (1985). Telers y teixidors a Mallorca, estudi etnològic.
  • Publicacions Museu de Mallorca Guasp, J. / Ramis, A. (1986). La col·lecció de ferros de la S.A.L. dipositada al Museu de Mallorca.
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. (1994). Escrit sobre la terra: Estudis sobre toponímia.
  • Publicacions Museu de Mallorca Guasp, J. (1998). La col·lecció de ferros de la S.A.L. dipositada al Museu de Mallorca II.