Seccions

SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO

Museu de Mallorca

 • SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO
 • SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO
 • SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO
 • SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO
 • SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO
 • SECCIÓ ETNOLÒGICA, MURO

Ja era prevista en el decret de fundació del Museu de Mallorca i va ser la primera en obrir-se al públic l’any 1965. Conserva i exposa objectes representatius de la cultura tradicional de la Mallorca preturística. Ocupa dos immobles adjacents, units per un corral.

El primer edifici, característic de la noblesa rural, està en el carrer Major: és la casa dels Simó, construïda en el segle XVII arribà a ser propietat de la família de l’arquitecte Gabriel Alomar Esteve que en feu donació per a la instal·lació del museu. A la planta baixa s’hi mostra una casa de senyors de poble amb el parament que li és propi: cambres, cuina i habitacions auxiliars i se li afegeix la instal·lació de la farmàcia d’Antoni Noceras, de començaments del segle XIX. A la planta alta, antigues algorfes, s’hi exposa una mostra d’eines agrícoles i feines relacionades amb el camp, així com ceràmica popular dels segles XVIII al XX, amb un important recull de siurells, teules pintades i naixements, entre altres peces.

En el corral s’hi conserva una sínia recuperada de Ses Marjals i en el porxo s’hi guarden elements relacionats amb el transport i amb la tracció animal. El segon edifici és de caràcter popular i modest, es localitza en el carrer de Jesús; dóna aixopluc a una representació d’oficis tradicionals: ferrer, selleter, sabater, fuster, argenter i d’altres, a partir dels estris propis d’aquestes feines abans de la mecanització.

Informació general de la Secció Etnològica, Muro


MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA

Museu de Mallorca

 • MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA
 • MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA
 • MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA
 • MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA
 • MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA
 • MUSEU MONOGRÀFIC DE POLLENTIA, ALCÚDIA

És una secció filial del Museu de Mallorca. Va ser creat l’any 1987 amb l’objectiu de relacionar les peces arqueològiques recuperades amb el seu entorn originari, la ciutat romana de Pollentia, a Alcúdia. Gestionat actualment en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcúdia, està instal·lat a l’Hospitalet, un edifici de titularitat municipal, del segle XIV.

El discurs museístic s’articula a l’entorn de dos temes: l’àmbit públic i l’àmbit privat, per tal de donar a conèixer els principals aspectes de la cultura romana a partir de les restes conervades. La majoria de les peces exposades corresponen als segles I i II, moment de màxim esplendor de la ciutat de Pollentia.

L’àmbit públic s’explica a través de diferents objectes que fan referència al fòrum com a centre de la vida pública, al teatre i al lleure i a les necròpolis. L’àmbit privat exposa objectes relacionats amb la casa, la religió domèstica, la preparació dels aliments, el servei de taula i les estances personals.

Informació general del Museu Monogràfic de Pollentia