Quaderns de Ca la Gran Cristiana

Col·lecció iniciada l'any 1981 per donar cabuda a treballs principalment sobre aspectes diversos de l'arqueologia, la història i l'art de Mallorca o forans en els quals hi intervengués el Museu de Mallorca.
 • Publicacions Museu de Mallorca Trias, M. (1982). Noticia preliminar del jaciment islàmic de la Cova dels Amagatalls.
 • Publicacions Museu de Mallorca Barceló, M. (1984). Sobre Mayurqa.
 • Publicacions Museu de Mallorca Palou, J. M. i Pardo, J. M. (1984). Sobre una taula de Joan de Joanes a Mallorca i la pintura del segle XVI.
 • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. (1985). Notes entorn al Castell Reial de Medina Mayurqa.
 • Publicacions Museu de Mallorca Fontanals, R. (1984). Un plànol de la sèquia de la vila del segle XIV (Ciutat de Mallorca).
 • Publicacions Museu de Mallorca Riera, M. M. (1985). Prosografia dels ´Ulamà i els Fuqahâ´ de les Illes Orientals d’al.Andalus.
 • Publicacions Museu de Mallorca Albertí, A., Bernat, M., García, N., González, E., Oliver, G., Morey, A. i Serra, J. (1986). Estudis sobre la Torre dels Enagistes (Manacor).
 • Publicacions Museu de Mallorca Alomar, G. (1987). Un poble i una nissaga. La vila de Muro i els Alomar “de la Serra”.
 • Publicacions Museu de Mallorca Llompart, G. (1989). La impremta i llibreria de Gabriel Guasp a 1634.
 • Publicacions Museu de Mallorca Pons, G. (1991). Les ceràmiques d’imitació al talaiòtic final.
 • Publicacions Museu de Mallorca Cressier, P., Riera, M. M. i Rosselló, G. (1992). La cerámica tardo almohade y los orígenes de la cerámica nasrî.
 • Publicacions Museu de Mallorca Murillo, J., Riera, M. M., Soberats, N. (1997). Sobre cerámica. Dades per a una bibliografia de la ceràmica a les Illes Balears.
 • Publicacions Museu de Mallorca Bernat, M. i Serra, J. (2000). La Síquia d’en Baster (Segles XIII – XVIII).
 • Publicacions Museu de Mallorca Capellà, M. À. (2002). Assaig de tipologia del vidre d’època medieval a Mallorca (Segles XIV – XV).