Peça del mes

Col·lecció iniciada el 2003. Són monografies de difusió de peces o conjunts de peces del fons del Museu.
  • Publicacions Museu de Mallorca Bennàssar, M., Bernat M., Nicolau, M.E., Palou, J.M. (2002). Miquel Bestard. La destrucció de Troia. Segle XVII.  PDF
  • Publicacions Museu de Mallorca Ramos i Elias, Roser (2009). Mattia Preti. Paris i Helena. Segle XVII.  PDF
  • Publicacions Museu de Mallorca Palou i Sampol, Joana Maria (2009). Miquel Joan Porta. Sant Miquel i Sant Joan Baptista. Segle XVI. PDF
  • Publicacions Museu de Mallorca Palou i Sampol, Joana Maria (2009). Pere Morey. Policromia de Pere Marçol. L´arcàngel sant Miquel. Segle XIV. PDF
  • Publicacions Museu de Mallorca Llompart, P. Gabriel, Oliver, Bernat (2011). Ramon Pou. Exvot del sant Crist de la Sang. Exvot de la Verge del Carme. Segle XIX. PDF