Monografies

Col·lecció iniciada l'any 1991 per donar cabuda a treballs sobre aspectes concrets d'arqueologia, història i art de Mallorca publicades pel Museu de Mallorca o en col·laboració amb altres institucions.
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. (1978). Decoración zoomórfica en las Islas Orientales de al-Andalus.
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, M. (1983). Les ceràmiques almohades del carrer de Zavellà: Ciutat de Mallorca
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. (1991). El nombre de las cosas en al-Andalus: Una propuesta de terminología cerámica.
  • Publicacions Museu de Mallorca Mut, A. / Rosselló, G. (1993). La remembrança de Nunyo Sanç: Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca.
  • Publicacions Museu de Mallorca Gual, J. Ma. (1993). Figures de bronze a la protohistòria de Mallorca.
  • Publicacions Museu de Mallorca VVAA. (1994). Joan Binimelis, historiador de Mallorca (1539-1616).
  • Publicacions Museu de Mallorca San Juan Ch. i Miralles, F. (2000). Atilio Boveri, un artista singular.
  • Publicacions Museu de Mallorca VVAA. (2002). Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy (2 vols.).
  • Publicacions Museu de Mallorca VVAA. (2009). Els amics al Pare Llompart. Miscel·lània in Honorem. Vol. 1
  • Publicacions Museu de Mallorca VVAA. (2010). Els amics al Pare Llompart. Miscel·lània in Honorem II PDF