Excavacions arqueològiques

Col·lecció en iniciada l'any 1981 per donar cabuda a treballs sobre aspectes concrets d'arqueologia de Mallorca.
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. i Camps, J. (1972). Excavaciones en el complejo noroeste de "Es Figueral de Son Real" (Santa Margarita, Mallorca).
  • Publicacions Museu de Mallorca Cantarellas, C. (1972). Excavaciones en “Ca Na Cotxera” (Muro, Mallorca).
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. i Camps, J. (1974). Excavaciones arqueológicas en Palma de Mallorca: Sondeos practicados en la antigua Casa Desbrull.
  • Publicacions Museu de Mallorca Guerrero, V. M. (1979). El yacimiento funerario de Son Boronat (Calvià-Mallorca) / Sanders, E. A.: The animals found in the cave of Son Boronat (Calvià).
  • Publicacions Museu de Mallorca Pons, G. i Riera, Ma. M. (1988). Excavacions arqueològiques a la Seu de Mallorca.
  • Publicacions Museu de Mallorca Rosselló, G. (1990). La naveta B de sa marina de Sa Punta (Son Carrió – Sant Llorenç des Cardessar): acotaciones a unas notas de Luis R. Amorós.