El fons documental del Museu de Mallorca

Col·lecció iniciada el 2012. El Museu de Mallorca conserva un important fons documental, referit sobretot al patrimoni cultural de l’illa i a les institucions que s’hi relacionen. La sèrie pretén posar el fons a l’abast dels investigadors
  • Publicacions Museu de Mallorca Aguiló, R.M., Gaita, M.M., Palou, J.M. (2012). Mossèn Alcover i la dissolució del Museu Arqueològic Diocesà: Tres inventaris.  PDF