Activitats del Museu de Mallorca

El Museu


  • Activitats
  • Activitats
  • Activitats
  • Activitats
  • Activitats
  • Activitats

El Museu de Mallorca realitza habitualment diverses activitats adreçades a diferents col·lectius i al públic en general, per tal d’acomplir les finalitats que li són pròpies com a centre obert a l’estudi, a la difusió, al gaudi, a les relacions culturals i a la cohesió social.

El programa d’activitats complementa l’exposició permanent i el fons museístic, ja sigui ampliant la informació, relacionant diversos camps del coneixement i diferents disciplines, amb la participació de distints segments de públic.

La major part de les activitats romanen en suspens mentre es duen a terme les obres de restauració de l’edifici central del Museu de Mallorca. Les activitats que es programin s’anunciarà a la pantalla d’inici a “Peça del Mes” i Notícies

Per a conèixer la informació de les activitats programades, adreçar-se al correu electrònic: museudemallorca@dgcultur.caib.es