Torna

Millora de processos

La Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d'Administracions Públiques posa a la vostra disposició aquest espai, on trobareu tota la documentació relativa a la tasca de gestió de processos i procediments de la qual disposa.

El material s’articula en dos grans apartats, Processos i Procediments, subdividits a la vegada en diferents seccions. A cadascuna de les seccions trobareu les descripcions de la matèria que es posa al vostre abast.