Torna

Identitat corporativa

 
 
 

Plantilles de documents administratius amb espai reservat per a dades

 PDF Paràmetres

 

PDF Passos per a la creació de plantilles (Word)

PDF Passos per a la creació de plantilles (Libre Office)

 

Editor de Text Document genèric GOIB (Word)

Arxiu de text Document genèric GOIB (Libre Office)

 

Editor de Text Document plantilla base (Word)

Arxiu de text Document plantilla base (LIbre Office)

 

Editor de Text Presidència (Word)

Arxiu de text Presidència (Libre Office)

 

Editor de Text Vicepresidència (Word)

Arxiu de text Vicepresidència (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria de Presidència (Word)

Arxiu de text Conselleria de Presidència (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (Word)

Arxiu de text Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria d'Educació i Universitat (Word)

Arxiu de text Conselleria d'Educació i Universitat (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Word)

Arxiu de text Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria de Salut (Word)

Arxiu de text Conselleria de Salut (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (Word)

Arxiu de text Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (Libre Office)

Editor de Text Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Word)

Arxiu de text Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (Word)

Arxiu de text Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (Libre Office)

 

Editor de Text Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Word)

Arxiu de textConselleria de Cultura, Participació i Esports (Libre Office)