Torna

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2018-2019

11/juliol

Resolució de 11 de juliol de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

- Lloc de treball suprimit PDF

- Desplaçats per manca d'horari PDF

- En expectativa de destinació definitiva  PDF

- Reingressats PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF


10/juliol (fins a les 16:30h)

S'obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


09/juliol

Resolució de 9 de juliol de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

- Lloc de treball suprimit PDF

- Desplaçats per manca d'horari PDF

- En expectativa de destinació definitiva  PDF

- Reingressats PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF


05/juliol

i

06/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari.

>>>>> Accés al Tràmit


05/juliol

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


04/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

- Resolució de 26 de juny de 2018 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2018-2019. PDF


04/juliol

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

  • Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
  • Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

   b) Els funcionaris docents en pràctiques.

   c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a algunes de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2018-2019, malgrat estigui exclòs d’altres.


   Termini per presentar les sol·licituds:

     • Per a les persones esmentades en l’apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos.
     • Per a les persones esmentades en l’apartat b), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos.
     • Per a les persones esmentades en l’apartat c), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 31 de juliol al 6 d’agost, ambdós inclosos.