Torna

Adjudicació definitiva de destinacions provisionals curs 2018-2019

07/agost

Resolució de dia 7 d'agost de 2018, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions PDF


06/agost

Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 6 d'agost a les 15:15h a.m. fins al 7 d'agost a les 15:15h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


06/agost

Resolució de dia 6 d'agost de 2018, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins. PDF

  -  Llista provisional d'adjudicacions PDF

* Els funcionaris interins que hagin obtingut una plaça en el procés d'adjudicacions i es trobin en serveis especials ho hauran de sol·licitar per escrit a la Direcció General de Personal Docent.


06/agost

Llistes definitives actualitzades d'interins admesos i exclosos Pàgina Web


31/juliol

Tràmit de selecció de places per interins:    >>>>> Accés al tràmit

AVÍS: El termini perquè els funcionaris interins puguin triar places és del dia 31 de juliol a les 13:45h a.m. fins al 6 d'agost a les 11:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)


31/juliol

Llistes definitives d'interins admesos i exclosos Pàgina Web


31/juliol

Relació actualitzada de places vacants:

  -  Llista actualitzada de vacants per funcions PDF


31/juliol

Resolució de dia 31 de juliol de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF


31/juliol

Sorteig públic per l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat Pàgina Web


30/juliol

Incidències a les places oferides al procés d'adjudicació de funcionaris en pràctiques PDF


30/juliol

Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 30 de juliol a les 13:00h a.m. fins al 31 de juliol a les 13:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


30/juliol

Resolució de dia 30 de juliol de 2018 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF

  -  Llista provisional d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF


27/juliol

El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 27 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)

>>>>> Accés al Tràmit


26/juliol

Relació actualitzada de places vacants:

  -  Llista actualitzada de vacants de primària (per funcions) PDF

  -  Llista actualitzada de vacants de secundària (per funcions) PDF


26/juliol

Resolució de 26 de juliol de 2018 per la qual es modifica la Resolució de dia 11 de juliol de 2018, per la qual es fan públiques les llistes definitives.PDF


24/juliol

AVÍS IMPORTANT: El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 27 de juliol a les 10:00h a.m. fins al 30 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears)


11/juliol

Resolució de 11 de juliol de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

- Lloc de treball suprimit PDF

- Desplaçats per manca d'horari PDF

- En expectativa de destinació definitiva  PDF

- Reingressats PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF


10/juliol (fins a les 16:30h)

S'obre un termini d'un dia hàbil perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit


09/juliol

Resolució de 9 de juliol de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera. PDF

- Lloc de treball suprimit PDF

- Desplaçats per manca d'horari PDF

- En expectativa de destinació definitiva  PDF

- Reingressats PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF


05/juliol

i

06/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari.

>>>>> Accés al Tràmit


05/juliol

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


04/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

- Resolució de 26 de juny de 2018 per la qual es convoca el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2018-2019. PDF


04/juliol

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:

  • Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
  • Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
  • Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
  • Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

   b) Els funcionaris docents en pràctiques.

   c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a algunes de les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2018-2019, malgrat estigui exclòs d’altres.


   Termini per presentar les sol·licituds:

     • Per a les persones esmentades en l’apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 5 al 6 de juliol, ambdós inclosos.
     • Per a les persones esmentades en l’apartat b), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 27 al 30 de juliol, ambdós inclosos.
     • Per a les persones esmentades en l’apartat c), el termini per presentar les sol·licituds de places és del 31 de juliol al 6 d’agost, ambdós inclosos.