Torna

Microsite del Servei

.

Contacta amb el Servei de Llengües Estrangeres i Programes Internacionals

.

email

 spl@dgfpfp.caib.es

.

                                               Tel: +34 971177778

            www                           selepe 

                   
www

.

estem a la 2a planta del:

Carrer del Ter,16

07009 Palma

Illes Balears    

Google maps