Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

http://sepie.es/convocatoria/index.html#contenidoAccions clau 2 (KA2) - Associacions estratègiques

S’espera que aquesta acció aporti efectes positius i de llarg termini a les organitzacions participants i als sistemes educatius en el quals s’enquadrin aquestes activitats, així com a les persones directament o indirecta involucrades en les activitats organitzades.

Aquesta acció afavorirà el desenvolupament, transferència i/o implementació de pràctiques innovadores a nivell de les organitzacions, local, regional, nacional i europeu, com ara:

  • Difusió de pràctiques de referència
  • Impuls de competències bàsiques, especialment, emprenedoria, llengües i TAC
  • Implementació de pràctiques innovadores
  • Increment formació inicial i contínua
  • Prevenció de l’abandonament escolar
  • Participació de grups desafavorits

Aquests objectius s’han d’aconseguir a través de projectes adreçats a politiques educatives, reptes i necessitats d’un àmbit específic (educació superior, formació professional, educació escolar, joventut) o de diversos àmbits d’educació, formació i joventut.

Convocatòria 2018

Convocatòries anteriors


KA2 Convocatòria 2017


Formulari electrònic KA219, Formulari electrònic KA201 i tots els Formularis comentats
Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses de la KA2


Associacions Estratègiques només entre centres escolars


Guia de sol·licitud d'un projecte d'Associació Estratègica només entre centres escolars
Formulari electrònic KA2 219 (ES, EN)
Formulari KA2 219 comentat
 

Associacions Estratègiques d'Educació Escolar general

Guia de sol·licitud d'un projecte d'Associació Estratègica d'Educació Escolar general
Formulari electrònic KA201 (ES, EN)
Formulari comentat KA201
 

Documents informatius de la Convocatòria 2017

Instruccions per a la signatura de declaració responsable
 

Mobilitat de l'alumnat de llarga durada

Presentació Mobilitat de llarga durada
Guia per a la mobilitat de llarga durada (versió anglès)
Annexos de la Guia (models de formularis)
 

Cronograma

Cronograma (ES, ES)
 

Mandats

Model de mandat (ES, EN)