Torna

Microsite del Servei

.

Immersió lingüística de tardor

Ajudes destinades a alumnes de primer i segon curs d'Educació Secundària Obligatòria pel desenvolupament d'un programa d'Immersió Lingüística.

Número:


30 ajudes per a grups d'alumnes de 1r curs d'ESO.
30 ajudes per a grups d'alumnes de 2n curs d'ESO.


Requisits:


Centres sostinguts amb fons públics que pertanyin a les Comunitats Autònomes que col·laboren amb aquest Programa.


Dotació:


fins a  7.856,00 € por centro.
fins a  471.360,00 € directament a les empreses que resultin adjudicatàries de la licitació convocada a l'efecte.
Financiades pel "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" amb càrrec al crèdit 18.04.322L.489.02 del Presupost de despeses per a 2017.

Anunci de la convocatòria data de publicació en el BOE: 20-09-2017
Convocatòria de les ajudes data de publicació en la BDNS: 15-09-2017

Accés a la convocatòria de tardor 2017