Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

IES PORT D'ALCUDIA

ERASMUS+ KA101 "Combatir el abandono escolar temprano en una zona turística / Tackling, against early school leaving in a tourist area"

www.iesportdalcudia.org

Espanya és el segon país de la Unió Europea amb major taxa de fracàs escolar, segons les dades facilitades per l'oficina d'estadística europea (Eurostat) i les Illes Balears lideren el rànquing d'abandonament de tot Espanya. A les Balears, en 26.5% dels estudiants abandona l'escola prematurament (2017), quan la Unió Europea fixa un màxim d'un 15% per al 2020.
Els objectius del nostre projecte són l'adquisició d'estratègies per aconseguir disminuir la taxa d'abandonament escolar així com la taxa de repetició de curs. Els participants formen part d'aquest projecte per compromís i motivació per la seva feina, de manera voluntària i amb vocació de servei. Són uns quinze, majoritàriament, professors amb destinació definitiva en el centre i molt implicats en la innovació educativa i transformació pedagògica dels processos d'ensenyament i aprenentatge amb els alumnes del nostre institut. A més, han participat en la formació de centre impartida a l'institut durant tres anys consecutius formant-se en aprenentatge basat en projectes, treball cooperatiu, eines TIC i Gsuite, competència emocional i aprenentatge basat en jocs. Entre tots ells es pot trobar amb al menys un membre de cada departament didàctic de centre. Tots, en un o altre moment, han estat tutors d'alumnat, preocupats per l'abandonament escolar primerenc.
Participaran en el desenvolupament de el projecte alguns membres de l'equip directiu, així com docents de centre, tant en la gestió com en la formació. Amb això es pretén aconseguir un canvi organitzatiu i metodològic al centre que reverteixi en una disminució o millora de la taxa d'abandonament escolar.

En aquest centre trobareu un exemple de bones pràctiques en un projecte KA101. La gestió i difusió del projecte és un dels seus punts forts. Aquí podeu descarregar les presentacions en power point que varen fer servir al curs de formació de dia 21 de gener de 2020.

Presentació

Visita a Finlàndia