Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Cepa Son Canals

Centre de bones pràctiques en Erasmus+

El CEPA Son Canals: un espai obert a la comunitat que afavoreix la convivència entre diferents cultures.


Com es pot aconseguir aquesta interacció real i positiva entre els nouvinguts i la resta de veïns? Amb l’esperonament que suposa fer feina en xarxa i amb un programa Erasmus+, que és el catalitzador d’aquesta iniciativa.


La darrera setmana lectiva al CEPA ha estat frenètica per als professors i el personal no docent que formen part del grup de treball Erasmus+ del CEPA. Per què?


S’han organitzat dos esdeveniments que són el resultat d’aquesta feina en xarxa desenvolupada els darrers anys. El dia 17 de desembre: es va organitzar un concert de la banda municipal de Palma per apropar la música a la gent del barri en el tinell centenari del CEPA, un edifici del primer modernisme de l’illa amb molt de caràcter i, malauradament, desconegut per a molta gent. Aquesta iniciativa es va dur a terme gràcies a les relacions fructíferes entre Serveis Socials llevant-nord i el CEPA. La funció social de la banda de música el darrers anys és un fet real que avala la seva agenda: nombrosos concerts a llars de gent gran, a escoles d’educació especial etc.
La segona activitat d’obertura a la comunitat va ser la inauguració de l’hort ecològic i urbà el 19 de desembre per part del director general de Formació Profesional Antoni Baos i el director de l’estalvi ètic. Juan José Caldés, una iniciativa que cerca trobar un espai dins el CEPA, que afavoreixi la convivència entre la comunitat local i la gent nouvinguda al barri. Un hort finançat per l’estalvi ètic de Caixa Colonya. Aquesta és la segona activitat que es duu a terme al barri per atreure la población més reticent i remota a atracarse a un centre educatiu per a adults.

L’activitat anomenada ‘armari de roba reciclada’ és un espai on es treballa amb roba usada, que es pot customitzar i intercanviar. És el resultat del Projecte Erasmus+: Citizens First: ‘Per damunt de tot ciudadanes’: un projecte de formació i integració de dones immigrades. En aquesta segona fase de projectació Erasmus+, es pretén treballar encara més en xarxa, braç a braç amb les escoles del barri i estendre una formació polivalent al colectiu de pares i mares migrades. Les raons per implemantar un projecte d’aquesta magnitud i d’aquestes característiques són: la flagant xifra d’abandonament escolar entre la població immigrant i el fet empíric que els alumnes de pares formats tenen més possibilitats d’enganxar-se millor al sistema educatiu. Moltes mares ens diuen que volen estudiar català per ajudar els seus fills a fer la tasca. Aquesta motivació és més que suficient perquè els pares estudiïn i, de retruc, s’interessin encara més pels estudis dels seus fills.


Aquesta tradició de fer feina en xarxa entre escoles de primària i d’adults és nova a les Balears i al conjunt de tot l’Estat. En canvi, a molts països com França, Irlanda o Alemanya ha funcionat amb molts bons resultats durant molts d’anys. El CEPA Son Canals té una llarga trajectòria com a coordinador de projectes Europeus i els darrers 9 anys treballa en projectes que afavoreixen la inclusió social des de la perspectiva de gènere i, actualmente des d’una perspectiva més global, que inclou a tota la comunitat immigrada. L’origen d’aquesta feina en xarxa i de caire social es pot explicar de manera objectiva en xifres: Son Canals és el barri amb la renda per càpita més baixa de ciutat, segons un estudi del 2019, dut a terme a les 10 ciutats espanyoles més poblades. El barri de Pere Garau és el més densament poblat de Palma. És un dels barris que compta amb més nacionalitats de Ciutat. Les escoles publiques del barri: Jafudà Cresques i el CEIP Son Canals tenen alumnes de quasi 30 nacionalitats i han fet de la multiculti¡uralitat un element enriquidor. Les dues escoles participen de moltes pràctiques innovadores que donen molt de protagonisme als pares. Són escoles molt democràtiques en el sentit que involucren als pares en moltes decisions. Tant l’escola Jafudà Cresques com el CEPA compta amb un grup de pares i mares ‘líders’ que dinamitzen i mobilitzen molt els altres pares i, en el cas dels CEPA, als alumnes immigrants adults. És important treballar en la línea de l’apoderament de les dones migrades per visibilitzar aquest col lectiu. En el cas de l’escola Jafudà, a través del grup de mares líders, que es reuneixen setmanalment amb la directora per participar democràticament de moltes decisions que afecten aspectes del funcionament de l’escola sinó també, en el cas del CEPA que ja comença a tenir alumnes migrades que són talleristes i ensenyen a les seves iguals i, fins i tot, a la resta de veïns del barri que assisteixen als tallers. Les mare migrades tenen el sentit de grup molt marcat i s’ajuden molt . Si són capaces de mobil litzar els seu col lectiu, l’activitat és un èxit. En el cas del CEPA, que n’és el coordidador de moltes activitats conjuntes, el nombre d’alumnes migrats ha augmentat considerablement els darrers anys. Per animar a les dones migrades, especialmente les del Nord d’Àfrica a asistir a l’escola d’adults s’han oferit activitats ‘ham’, activitats atractives i ‘útils’ per a elles. Una vegada es troben bé al CEPA és fácil engrescar-les en els cursos de llengua catalana i castellana. Millorar l’habilitat lingüística és cabdal per millorar la integració i per acompanyar els fills al llarg de tota l’etapa educativa.


La jornada de portes obertes es va organitzar conjuntament amb Serveis Socils Llevant Nord i es va organitzar al voltant de l’hort urbà i ecològic, inaugurat aquell dia. Les activitats per pares i fills del barri van ser molt diverses. Es va organitzar un taller de sabó amb herbes aromàtiques; un taller de postals nadalenques en àrab i català. Un taller d’oli aromatitzat i un de coques de torró: el torró d’ametlla té una clara reminiscència àrab. La cuina pot ser un vincle per entendre que tenim molts elements que ens uneixen amb els països del nord d’Àfrica.


Claus de l’èxit d’aquestes activitats:

un grup de professors motivats, que formen el grup de treball Erasmus+, il ·lusionables i que creuen en la filosofia de l’escola inclusiva:. Els projectes Erasmus+, especialment aquells desenvolupats els darrers anys, que han afavorit la inclusió i la multiculturalitat al CEPA i finalmentla la feina en xarxa catalitzada per la taula pro-infància, una taula on es reuneixen unes 20 entitats cíviques, socials, escoles públiques, concertades i ONG i que es reuneixen trimestralment per coordinar activitats conjuntes. La taula està presidida per els Serveis Socials llevant nord.


El CEPA Son Canals, cap a Brusel·les


El CEPA Son Canals ha coordinat dos projectes educatius europeus,dos dels quals han estat catalogats com a històries d’èxit per la Comissió Europea. Els darrers quatre anys ha coordinat un projecte K 204, pro¡ecte que es considera que condueix a l’excel·lència educativa. Aquest projectes són de tal magnitud que, en moltes ocasions, tenen la capacitat de redimensionar els centres que els implementen. No hi ha cap centre de primària ni de secundària que hagi coordinat tants de projectes k2 a les Balears. El passat 5 de desembre el projecte Citizens First va ser presentat al Círculo de Bellas Artes de Madrid juntament amb un projecte del País Basc i un de Tenerife, com a excel·lents pàctiques en l’àmbit de la integració social. Van ser escollits entre més de 150 projectes de la categoría k2. El proper 28 i 29 de gener, Magdalena Balle, la coordinadora infatigale dels projectes europeus del CEPA Son Canals, presentrà el projecte Citizens First a Brusel les, com a projecte escollit per representar a l’Agència Nacional Socrates estatal.


Nota de premsa


El dijous 19 de desembre  a les 17'30 h. s'inaugurarà un hort ecològic i urbà al CEPA Son Canals. Aquesta iniciativa és fruit d'un Projecte Erasmus+ k204 que consisteix en obrir el centre al barri i col·laborar amb les escoles de la zona per millorar la competència lingüística dels pares i la seva formació en general. Molts d'estudis fets els darrers anys demostren que si els pares es formen milloren ostensiblement els resultats dels fills. Aquest aspecte és interessant en una Comunitat Autònoma amb un índex preocupant de fracàs escolar, especialment entre la població immigrant. A més, el CEPA Son Canals vol facilitar espais d'interacció real entre la població nouvinguda i la local que viu a la barriada.

L'hort urbà del CEPA és una iniciativa finançada per la Fundació Guillem Cifre de Colonya i serà un espai obert a tot el barri de Pere Garau i Son Canals per oferir un espai de convivència en un barri multicultural i molt densament poblat. A partir d'aquest espai es faran moltes activitats en les quals les dones immigrades transferiran els seus sabers a tota la comunitat.

Les dones del Nord d' Àfrica solen conèixer a la perfecció les herbes aromàtiques i com usar-les a les cuina. Alguns dels tallers que s'han organitzat per dijous 19 són: el taller de sabó amb les herbes aromàtiques i oli reutilitzat i taller d'oli aromatitzat. Altres tallers anuals adreçats a les dones immigrades i que tenen molt d'èxit són els tallers sostenibles de costura i d'intercanvi de roba usada.

Les activitats les organitza Serveis Socials Llevant Nord i el CEPA Son Canals. Hi haurà altres activitats per als veïns del barri ja que hi participaran també pares i mares dels CEIP Jafudà Cresques, CEIP Son Canals i població inmigrada que en molts casos desconeix el centre d'adults. Totes aquestes iniciatives pretenen obrir-nos al barri, afavorir el treball en xarxa i aprofitar aquesta sinèrgia per combatre un dels problemes que viu el barri: l'abandonament escolar. El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: Antoni Baos Relucio i el responsable de relacions Institucionals i Estalvi Ètic de Caixa Colonya, Juan José Caldés, així com la mediadora cultural de l'Ajuntament de Palma Saleeha inauguraran l'hort.