Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

desc_LOGO COFINANCIADO ERASMUS.png

Beques Erasmus + de la Conselleria.
Projectes Erasmus + KA102 de consorci "EuroFP Balears"

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, mitjançant el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, coordina projectes de mobilitat  Erasmus + KA102 de consorci, en els quals participen centres educatius públics i concertats de les Illes Balears que imparteixen FP Bàsica o CFGM d'FP, Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i Ensenyaments Esportius. Gràcies a aquests projectes, els centres participants poden oferir els següents tipus de beques de mobilitat Erasmus + al seu alumnat i professorat:

  • Formació d'alumnes d'FPB i CFGM: beques d'entre 2 i 13 setmanes per fer pràctiques en empreses a l'estranger (convalidables per hores del mòdul FCT).
  • Formació de professors d'FPB i CFGM: beques d'entre 1 i 2 setmanes per fer estades formatives en empreses, períodes d'observació (job shadowing) o períodes de docència a l'estranger.
  • Desplaçaments de professors vinculats a les pràctiques dels alumnes: ajudes econòmiques perquè el professorat del centre pugui acompanyar els estudiants durant el viatge d'anada i els primers dies a l'estranger, i preparar i/o supervisar les pràctiques dels estudiants a l'estranger.
  • Mobilitats entrants d'especialistes d'empreses estrangeres: beques perquè personal d'empreses dels països del programa Erasmus + col·labori en la docència al centre durant 1 setmana.

Projectes subvencionats

Projecte Conveni Cursos escolars Pressupost
EuroFP Balears V 2019-1-ES01-KA102-063739 2019/20 a 2021/22 1.153.946,00 €
EuroFP Balears IV 2018-1-ES01-KA102-049410 2018/19 a 2020/21 648.037,00 €
EuroFP Balears III 2017-1-ES01-KA102-037681 2017/18 i 2018/19 228.982,00 €
EuroFP Balears II 2016-1-ES01-KA102-024450 2016/17 i 2017/18 194.616,00 €
EuroFP Balears 2015-1-ES01-KA102-014810 2015/16 i 2016/17 222.825,00 €
  2.448.406,00 €

desc_EuroFP. Pressupost projectes i mobilitats adjudicades.jpg

Nombre total de centres participants

desc_Nombre de centres.jpg

Nombre total de beques adjudicades per curs escolar

desc_EuroFP. Mobilitats per curs..jpg

Les dades del curs 2018/19 són provisionals

Destinació de les mobilitats d'estudiants

Curs 2018/19

desc_EuroFP Països 1819.png

Les dades del curs 2018/19 són provisionals

Curs 2017/18

desc_EuroFP Països 1718.png

Curs 2016/17

desc_EuroFP Països 1617.png

Curs 2015/16

desc_EuroFP Països 1516.png

Nombre de beques adjudicades a cada centre participant, per curs escolar

Nota: els centres educatius CC Sant Josep Obrer I, IES Manacor i IES Calvià participen o han participat en els projectes de la Conselleria, i a més gestionen els seus propis projectes Erasmus + KA102.

desc_EuropFP. Execució per centre.jpg

Les dades del curs 2018/19 són provisionals