Torna

Àrea de Llengua

Vocabularis esportius

L'Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) i la Direcció General de Política Lingüística han elaborat, amb el suport del Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, vuit vocabularis esportius per donar a conèixer i vehicular la terminologia específica de l’atletisme, el bàsquet, el ciclisme, el futbol, la gimnàstica, l'handbol, el muntanyisme i els esports aquàtics.

Aquests vocabularis, que són una actualització i continuació de la col·lecció editada l’any 2010 per l’IEB, inclouen termes usuals de cada esport amb les definicions i els equivalents en castellà i anglès.

D'aquest material se’n distribuiran 46.000 exemplars en forma de quadríptic.

Documents

PDF Vocabulari d'atletisme

PDF Vocabulari de bàsquet

PDF Vocabulari de ciclisme

PDF Vocabulari de futbol

PDF Vocabulari de gimnàstica

PDF Vocabulari d'handbol

PDF Vocabulari de muntanyisme

PDF Vocabulari d'esports aquàtics