Torna

Àrea de Llengua

Tallers de conversa - Estiu 2018

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix durant els mesos de juliol i agost tallers de conversa de tots els nivells.

Termini d’inscripció: de l’1 al 20 de juny

Nivells: A2, B1, B2, C1 i C2

Llocs dels tallers: Calvià, Ciutadella, Inca, Llucmajor, Manacor, Muro, Palma i Sant Josep de sa Talaia  

Dates dels tallers: - del 2 de juliol al 3 d’agost

                            - del 6 d’agost al 7 de setembre

Preu: 10 euros (Vegeu el document "Reducció de l'import de la matrícula".)

Requisits i documentació necessària per matricular-se:

— Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.

— Acreditar el nivell de català anterior al del taller al qual es vol fer la inscripció:

. certificat d’assistència a un curs de l’IEB

o bé

. certificat de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística o un d'equivalent

o bé

. prova de nivell

Les proves de nivell es fan als punts d’inscripció i informació dins el termini i l’horari de matrícula; no cal demanar hora.

— Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula (cal presentar-ne també una fotocòpia).

Encara que s’hagi efectuat l’ingrés bancari en el període de matrícula, si la documentació no es presenta dins el termini establert, la inscripció no serà vàlida i no es tornarà l’import abonat.

Publicació de la llista d'admesos: 28 de juny

(Es podrà consultar en aquest web i als punts d'inscripció i informació.)

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA

ATENCIÓ! En el pas 1 de la matrícula en línia ("Selecció de curs"), heu de seleccionar l'opció "Totes les modalitats".


Podeu trobar més informació en els documents adjunts.

Documents

PDF Oferta tallers de conversa estiu 2018

PDF Reducció de l'import de la matrícula

PDF Punts d'informació i matriculació

PDF Altra informació