Torna

Àrea de Llengua

Cursos de català generals

cursos-generals.jpg

Convocatòries

 • Octubre - gener
  Cursos generals intensius: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA
  Matriculació: setembre
 • Febrer- maig
  Cursos generals intensius:  A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA 
  Matriculació: gener
 • Estiu
  Cursos intensius: A1, A2 i B1
  Matriculació: juny

Nivells

A partir de la convocatòria d’octubre de 2010, l'IEB adapta els cursos de català al Marc europeu comú de referència per a les llengües, d‘acord amb les noves proves de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.

Cursos generals:

 • Nivell A1. Curs adreçat a persones nouvingudes o sense nocions de català, que no l’entenen ni el parlen, o que l’entenen però no el parlen. La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no certifica aquest nivell.
 • Nivell A2. Curs adreçat a persones amb coneixements escassos de català que aspiren a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes de necessitat immediata. Prepara per al certificat A2 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 • Nivell B1. Curs adreçat a persones amb coneixements elementals de català que aspiren a fer front a la major part de les situacions lingüístiques bàsiques, quotidianes i de comunicació real. Prepara per al certificat B1 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 • Nivell B2. Curs adreçat a persones que dominen gran part de la llengua oral i volen aprofundir en l’expressió oral i escrita. Prepara per al certificat B2 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
 • Nivell C1. Curs adreçat a persones que dominen la llengua general i volen aprofundir en l’expressió oral i escrita. Prepara per al certificat C1 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Curs de perfeccionament:

 • Nivell C2. Curs adreçat a persones que volen assolir un domini ampli de la llengua general i formal, i perfeccionar l’expressió oral i escrita. Prepara per al certificat C2 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Curs de llenguatge d'especialitat:

 • Nivell LA. Curs adreçat a persones que volen assolir la competència lingüística suficient per comprendre els textos administratius usuals i elaborar-los amb adequació i correcció. Prepara per al certificat E de coneixements específics de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Modalitats i durada dels cursos

Els cursos són preparatoris, és a dir, no es fa un examen oficial final. Un cop acabat el curs, s’expedirà un certificat d’assistència si es reuneixen les condicions requerides per a cada modalitat de curs. Ara bé, el certificat d’assistència no acredita coneixements. Per obtenir un certificat oficial, us heu d’inscriure a les proves de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i abonar les taxes corresponents.

Cursos presencials (tots els nivells)
Els cursos presencials es basen en l'assistència de l’alumne a classe. L'oferta actual de cursos presencials comprèn tots els nivells de català. Tots els cursos (A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA) tenen una durada de 80 hores.

Cursos semipresencials (nivells B2, C1, C2 i LA)
Els cursos semipresencials són la modalitat d’ensenyament que combina l’autoformació de l’aprenent, els materials d’autoaprenentatge, l’assessorament d’un professor i l’assistència a sessions presencials. Tenen una durada de 35 hores presencials, distribuïdes en una sessió setmanal de 2,5 hores, que es completen amb l’autoformació guiada pel professor que correspon al treball necessari que haurà de fer l'alumnat fora de l'aula, de forma regular, durant la setmana.

Cursos a distància (nivells B2, C1 i C2)
Els cursos a distància es basen en l’autoformació de l’aprenent, que es combina amb l’assessorament d’un professor: l’estudiant ha de treballar en una aula virtual del Programa d'Ensenyament de Llengua Catalana (PELC) i, a més, té una sessió mensual presencial per treballar l’expressió oral. Per poder seguir el curs, l’alumnat ha de disposar de connexió a Internet, tenir obert un compte de correu electrònic i assistir a les sessions d’expressió oral.

Els cursos a distància tenen una durada de 80 hores d'autoformació per Internet i 4 sessions d'expressió oral.