Torna

Àrea de Llengua

Tallers de conversa estiu 2017

L'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix tallers de conversa els mesos de juliol i agost.

Dates: del 3 de juliol al 4 d’agost o del 7 d’agost al 8 de setembre de 2017

Termini d’inscripció: del 5 al 23 de juny (tallers de juliol) i del 5 de juny al 28 de juliol (tallers d’agost)

Oferta de tallers (Vegeu l'apartat "Documents".)

Preu: 10 euros

Reducció del preu de la matrícula (Vegeu l'apartat "Documents".)

Requisits i documentació necessària per matricular-se

— Tenir 16 anys en la data d’acabament del termini d’inscripció.

— Acreditar el nivell de català anterior al del taller al qual es vol fer la inscripció. En cas de no tenir l’acreditació, s’ha de fer una prova de nivell. Les proves de nivell es faran als punts d’inscripció i informació dins el termini i l’horari de matrícula, no cal demanar hora.

— Aportar el document que acrediti el dret a la reducció de l’import de la matrícula. Cal presentar-ne també una fotocòpia.

Certificats d’assistència al taller

Un cop acabat el taller, s’expedirà un certificat d’assistència a les persones que hagin assistit al 80 % de les classes.

Punts d'informació i matriculació (Vegeu l'apartat "Documents".)

Documents

Oferta tallers conversa estiu 2017.pdfOferta tallers conversa estiu 2017

Reducció matrícula tallers conversa estiu 2017.pdfReducció de la matrícula

PDFPunts d'informació i matriculació