Torna

Àrea de Llengua

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

de gener a maig de 2018

 

Darrera actualització: 10/11/2017

La presència d’alumnes d’incorporació tardana, procedents de la immigració, en el sistema educatiu de les Illes Balears és un fet ben habitual. Aquests alumnes necessiten una atenció educativa especial que els permeti incorporar-se més fàcilment a les classes i adquirir uns coneixements bàsics de català, la llengua pròpia de la comunitat receptora.

Amb la finalitat de proporcionar-los aquesta atenció educativa, l’Àrea de Llengua de l’Institut d’Estudis Baleàrics organitza, en col·laboració amb la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, tallers de llengua per a joves nouvinguts de 12 a 17 anys que tenguin coneixements escassos o nuls de català. Aquests tallers es duran a terme durant el curs escolar.

A continuació s’inclou tota la informació relacionada amb els tallers.

INSCRIPCIÓ

Requisits:

  • Tenir entre 12 i 17 anys
  • Tenir coneixements escassos o nuls de català

Termini d’inscripció: del 7 al 24 de novembre de 2017

Llocs d’inscripció: centre educatiu dels alumnes interessats

Documentació que s'ha de presentar:

  • Full d’inscripció emplenat
  • Autorització dels pares o tutors (inclosa en el full d’inscripció)
  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
  • Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o equivalent
  • Autorització d’ús d’imatges (opcional)

DADES DELS TALLERS

Dates: del 8 de gener al 31 de maig de 2018

Durada: 40 hores

Més informació

 

   Institut d’Estudis Baleàrics

   C. d’Alfons el Magnànim, 29 · 07004 Palma

   Tel.: 971 17 76 04

 

 

Documents

Full d'inscripció taller per a joves

Autorització drets d'imatge