Torna

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Sol·licitud de classificació

Iniciació de l'expedient

Per iniciar l'expedient de classificació, us heu d'instal·lar el programa de classificació d'empreses i heu de seguir les instruccions del dossier següent:

     - Classificació d'obres i de serveis

 Instal·lació del programa de classificació d'empreses

Per instal·lar correctament l'aplicació, heu de descarregar primerament el següent Document d'ajuda.

Per descarregar l'aplicació de classificació empresarial clicau aquí: claemp (aprox. 33 MB)

AVÍS IMPORTANT PER A LES EMPRESES QUE JA ESTIGUIN CLASSIFICADES A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L'ESTAT O EN QUALSEVOL ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA

Les empreses que vulgueu presentar la sol•licitud de classificació a la Junta Consultiva de les Illes Balears que ja estigueu classificades per la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat o de qualsevol altra Comunitat Autònoma, heu de contactar prèviament amb el personal tècnic de la Junta al telèfon 971177080, per informar-vos del contingut i efectes de l’article 80 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Presentació electrònica de la sol·licitud i de la documentació.

Tràmit telemàtic

Models de certificats:

  1. Certificats d'obra
  2. Certificats de serveis

En el cas que, per valorar una nova sol·licitud de classificació, es tinguin que tenir en compte certificats que ja obren en poder de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’ha d’indicar, expressament, l’any en què van ser presentats aquests certificats.