Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

Selecció clonal

Títol del projecte: Caracterització, sanejament i conservació de material vegetal vitícola de l'illa de Mallorca

Execució: 2005 - 2011

Investigador principal: Doctor Josep Cifre Llompart

Objectius:

  • Caracterització fisiològica i agronòmica de les varietats autòctones manto negro, callet i moll.
  • Conservació de la variabilitat genètica original.
  • Reavaluació dels caps de clon d'acord amb criteris de producció i qualitat.
  • Descripció varietal i identificació genètica mitjançant microsatèl·lits.
  • Avaluació de la incidència de les principals virosis per PCR i test in vivo.

 

Publicacions: