Torna

Programa de Producció Vegetal

Recuperació de la Malvasia de Banyalbufar

Títol del projecte: Recuperació de Malvasia de Banyalbufar: caracterització agronòmica i enològica

Execució: 2004 - 2006

Investigador principal: Hipólito Medrano

Objectius realitzats: En aquest projecte es va fer una valoració del comportament agronòmic del material de malvasia sanejat en projectes anteriors per tècniques de cultiu in vitro, implantada en condicions de camp. Les parcel·les utilitzades estan situades a Banyalbufar i a les instal·lacions de l'Àrea d'Agricultura i Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a Palma (sa Granja). Així mateix, s'han preparat dues parcel·les més per experimentar amb aquest material: la finca de Mortits (Escorca) i la finca de sa Canova (sa Pobla).

 

Publicacions: