Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

Recomanacions per a les anàlisis d'aigua

 Anàlisi d'aigua
 Requisits  Estar d'alta en el Registre d'explotacions agràries

 Etiquetatge de la mostra i dades necessàries segons la sol·licitud

 Pagament de les taxes
 Entrega al laboratori de dilluns a dijous de 9 a 14 h
 Quantitat d'aigua   0,5 litres

La recollida de mostra òptima és la que no modifica les propietats de l'aigua. Se n'ha de recollir aproximadament un litre i mig, preferentment en un envàs de vidre, tot i que també pot ser de plàstic. L'envàs ha d'estar ben net i la tapa no ha de permetre que surti aigua ni que hi entrin elements contaminants.

La mostra ha de ser representativa i homogènia. Si prové d'un sistema de distribució, s'ha d'obrir l'aixeta i deixar córrer l'aigua, ja que a la primera part hi pot haver elements contaminats o corrosius. Si procedeix d'un lloc embassat, com un safareig, s'ha d'agafar de la part central, a una profunditat mitjana. En qualsevol cas, s'ha d'omplir tot l'envàs i tapar-lo procurant no deixar-hi cap càmera d'aire.

Seguidament s'ha de dur al laboratori al més aviat possible, evitant que hi incideixi el sol de manera directa. Si la tramesa es retarda, convé conservar la mostra en una gelera, ja que alguns paràmetres (com els nitrats, els nitris o l'amoníac) poden modificar-se pel calor a causa de la proliferació microbiana.

Etiquetatge i sol·licitud.

  • Etiquetau la mostra amb totes les dades, a fi d'evitar possibles confusions.
  • Emplenau la sol·licitud d'anàlisi que trobareu en l'enllaç i lliurau-la a l'IRFAP, juntament amb la mostra degudament identificada amb la referència que pertoqui (per exemple: polígon i parcel·la, procedència de la mostra o nom de la finca).