Torna

Programa de Producció Vegetal

 

Qui som?

Funcions

La recerca agrària que es desenvolupa a l'IRFAP ve principalment emmarcada dins el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 desenvolupat per l'Institut Nacional d'Investigacions i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) del Ministeri d'Economia i Competitivitat. En el marc de les línies estratègiques que defineix l'INIA, que és l'entitat que cofinança la recerca de l'IRFAP, les línies de recerca que s'hi desenvolupen es plantegen com objecte principal donar una resposta a les problemàtiques del sector tant agrícola, ramader, alimentari com pesquer.

 

EXPERIMENTACIÓ

 

Any rere any, la Conselleria estableix una col·laboració amb diferents entitats, bé Universitats, centres de recerca, empreses o bé amb finques col·laboradores, que contribueixen al desenvolupament de tasques d'investigació i experimentació, i sense les quals no es podrien realitzar la immensa majoria dels estudis que es duen a terme. Alguns col·laboradors fa anys que es dediquen i es preocupen per l'experimentació de forma conjunta amb l'IRFAP.

 

FORMACIÓ


L'IRFAP pretén, a més, ser un centre de recolzament i formació directa al sector. Per això, anualment es proposa el Pla de formació considerant les activitats formatives que requereix el sector i impulsant aquelles que són considerades estratègiques, fonamentalment cap a models productius sostenibles, basats en l'aplicació de coneixement i afavorint la competitivitat del sector agrari.

 

SERVEI D'ANÀLISI


L'IRFAP ofereix al sector un servei d'anàlisis per ajudar-los a realitzar, interpretar i fer-ne les recomanacions oportunes. D'aquesta manera es millora el coneixement dels professionals del sector agrari, així com de totes aquelles persones interessades o relacionades amb les activitats agràries.

 

RECURSOS FITOGENÈTICS


La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació és la responsable d'evitar la pèrdua de la diversitat genètica vegetal d'ús en l'agricultura i l'alimentació de la nostra comunitat autònoma. Per això, i conscients de la prioritat de la temàtica, un dels punts clau que es marca l'IRFAP és la conservació i utilització de recursos genètics d'interès agrícola.

 

DIVULGACIÓ


Aquest vessant es relaciona directament amb la funció que té l'IRFAP de transferir als àmbits agrari i pesquer els resultats de projectes de recerca i de les experiències que coordina. La intenció és posar a l'abast dels professionals del sector primari tota la informació obtinguda amb aquests estudis, a fi de propiciar la millora del sector. En aquest apartat també s'ha de fer referència a la tasca de divulgació de les activitats formatives que periòdicament organitza l'IRFAP.