Torna

Programa de Producció Vegetal

INVESTIGACIÓ IRFAP PESCA I AQÜICULTURA

INVESTIGADORS:

Dr. GAETANO CATANESE

Contracte DOC INIA-CCAA al centre LIMIA-Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura. Port d'Andratx (Palma de Mallorca)

El treball principal d'aquest investigador és la utilització de procediments de biologia molecular per la identificació d'espècies marines i per a l'avaluació de la diversitat genètica en espècies d'interès pesquer. L'anàlisi de l'estructura poblacional d'estocs naturals, utilitzant microsatèl·lits i SNPs (polimorfisme d'un sol nucleòtid) com a marcadors moleculars, aporta coneixements rellevants per a l'adequada gestió i monitorització d'aquests recursos, per a una possible disminució de l'impacte ambiental de l'activitat pesquera i la possible determinació de l'origen (àrea de captura) dels productes en el mercat. Diferents estudis en col·laboració amb altres entitats nacionals (EPV / EHU) o internacionals (SZN) han estat portats a terme o estan en marxa sobre la descripció de l'estructura genètica a Mediterrani / Atlàntic oriental de poblacions de pop (Octopusvulgaris), aladroc (Engraulis encrasicolus) i gambes vermelles (Aristeus antennatus). Els resultats han estat publicats en diferents articles en revistes internacionals. En particular, en aquest últim any, l'estudi de gambes vermelles ha produït resultats de gran rellevància en el que ha permès caracteritzar un altíssim nombre d'SNPs mitjançant la tècnica de genotipat per seqüenciació massiva de nova generació (GBS), per diferenciar estocs a la Mediterrània occidental, amb particular interès a les Illes Balears. Els resultats científics obtinguts ofereixen la base per a les empreses pesqueres i l'Administració local per tal de desenvolupar noves accions i estratègies centrades en la gestió dels estocs i afavorir la comercialització de productes derivats d'una pesca sostenible.

Una altra línia de recerca està representada per la seva participació al projecte MINOUW (Science, Technology, and society initiative to minimize unwanted catches in euroepan fisheries) finançat pel Research and Innovation Action (RIA) of Europe 's Horizon 2020 Framework Programme (2015-2019) de l' centre LIMIA de la Direcció General de Pesca (Conselleria de Medi Rural i Marí - Govern de les Illes Balears) en col·laboració amb entitats nacionals (CSIC, UPV / EHU, Probitec SL) i internacionals d'Itàlia, Islàndia, Noruega, Gran Bretanya, Gràcia , Bèlgica, Portugal, Israel i Finlàndia. Dins de la present línia d'investigació s'han estimat els efectes de l'activitat de la pesca tradicional amb tresmall de llagosta (Palinurus elephas) i tresmall de sípia(Sepia oficinalis),per a desenvolupar plans que permetin reduir al mínim les captures no desitjades i per incentivar l'adopció de tecnologies i pràctiques per reduir els impactes sobre els hàbitats i sobre les espècies marines sensibles (rebutjos d'espècies amb valor comercial i no comercial. En tots dos casos va ser avaluada la supervivència de l'espècie objectiu i alguns rebutjos, proposant el seu alliberament immediat al mar i l'exempció de l'obligació de desembarcament de la UE Els resultats han estat publicats en articles en revistes internacionals.

El treball desenvolupat durant aquestes anualitats ha també vist la seva participació a estudis de detecció d'agents causant patologies en peixos i mol·luscs, de fet , el seguiment de les pesqueres a les Illes Balears ha evidenciat en els últims anys la reducció de la quantitat de captures d'algunes espècies d'interès comercial i a més va indicar un elevat nombre d'esdeveniments de mortalitat d'algunes espècies com a anfossos (Epinephelus marginatus) i en morenes(Muraenahelena),causats per malalties de tipus viral.

En una altra investigació ha participat en estudis genètics comparatius de la distribució geogràfica de paràsits com Aggregata spp. Específic de l'espècie pesquera Octopus vulgaris,i acausa d’esdeveniments amb caràcter d'urgència, en estudis per a la caracterització del paràsit / patogen responsable de la mortalitat massiva de la Pinna nobilis (espècie en perill crític d'extinció) a la Mediterrània.

A més és Investigador en el projecte PROFISH (Pla Nacional I + D + I,MINECO) liderat per IMEDEA-IEO, l'objectiu principal és estudiar la importància de la macroalgues en zones d'escull rocós com un hàbitat essencial per a peixos juvenils, en els sistemes costaners de la Mediterrània. Per a això, indicadors de condició morfològica, així com bioquímica i genètica, s'utilitzaran per mesurar la salut dels peixos en funció de la condició de l'hàbitat. Els estudis combinen experimentacions de laboratori i observacions de camp.

 

desc_pesca 29.5 034.JPG desc_P1090746.jpg
desc_IMG_0255.JPG desc__D706104.jpg
desc_P1010391.jpg

GUILLERMO FOLLANA BERNÁ

Contracte FPI-INIA estudiant de doctorat al centre LIMIA Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura. Port d'Andratx (Palma de Mallorca) a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA / UIB)

 L'objectiu central de la seva tesi consisteix a descriure els patrons de vulnerabilitat a la pesca recreativa, les seves causes i les seves conseqüències. Per a això ha desenvolupat un mètode en el qual utilitzant càmeres subaquàtiques aconsegueix extreure la densitat (individus per metre quadrat) i la vulnerabilitat que presenten aquests peixos a ser peixos o no. Això permetrà una millor gestió dels recursos de la pesca esportiva.

També ha realitzat estudis en els tancs que disposa el LIMIA per dur a terme experiments de comportament a la vulnerabilitat i poder reproductiu d'individus. Per a això ha utilitzat com a espècie clau el Serranus scriba,un petit peix molt característic de la Mediterrània.

A més ha participat a altres experiments realitzats al LIMIA en col·laboració amb l'investigador Dr. Pablo Arechavala López, membre de FishEthoBase (http://fishethobase.net/). Aquests experiments estan centrats en l'obtenció de coneixement sobre benestar animals en l'aqüicultura amb espècies com la Daurada i la Lubina. La seva recerca se centra en l'ús d'enriquiment ambiental per millorar el benestar de les espècies anteriors. Això repercutirà en una millor alimentació i en nivells d'estrès més baixos. Els experiments són realitzats tant en els tancs de cultiu com en les gàbies que disposa el laboratori al mar.

Així mateix, al LIMIA es troba el servidor encarregat de transmetre en accés obert per internet les càmeres subaquàtiques fondejades en unes restes (vaixell enfonsat)(https://imedea.uib-csic.es/sites/sub-eye/home_es/ ). Gràcies a la unitat conjunta IMEDEA-LIMIA es realitza el manteniment. El seu caràcter és divulgatiu.

Durant tot l'any al laboratori LIMIA rep alumnes tant de Grau com de Màster de diverses Universitats interessats en ampliar els seus coneixements i realitzar els seus experiments per a la consecució tant dels treballs de grau com de màster. Tot això amb la supervisió dels doctors presents al centre.

desc_camara sub 7 copy.jpg desc_Fig 2 (Camara pablo).jpg

desc_DSC06268 copy.jpg desc_2.jpg