Torna

Institut de recerca i formació agrària i pesquera (IRFAP)

Recerca

Introducció

La recerca agrària que es desenvolupa a l'IRFAP ve principalment emmarcada dins el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació desenvolupat per l'Institut Nacional d'Investigacions i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) del Ministeri d'Economia i Competitivitat. En el marc de les línies estratègiques que defineix l'INIA, que és l'entitat que cofinança la recerca de l'IRFAP, les línies de recerca que s'hi desenvolupen es plantegen com objecte principal donar una resposta a les problemàtiques del sector tant agrícola, ramader, alimentari com pesquer.

Les línies que actualment es duen a terme a l'IRFAP són:

1. Projectes de recerca propis

  • Caracterització i millora de la producció ovina a les Illes Balears (IRFAP). Becària: Rosario Gutiérrez Peña (FPI-INIA).
  • Gestió pesquera i aqüícola a les Balears (LIMIA). Dra. Amàlia Grau, Dr. Gaetano Catanese i becari Guillermo Follana (FPI-INIA).
  • Avaluació de la identitat genètica de varietats locals d'ametller i cirerer (CITA)

2. Projectes de recerca coordinats per l'IRFAP

L'IRFAP coordina els projectes següents, que finança la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca directament o amb convocatòries públiques del Fogaiba.

  • Les varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears: recuperació i sanejament de varietats, identificació morfològica i molecular. Autorització i certificació de material vegetal de vinya (UIB-FOGAIBA).
  • L'Oli de Mallorca: influència de l'entorn agroclimàtic sobre la qualitat fisicoquímica i sensorial de l'oli d'oliva. Estratègies per a la revalorització dels seus subproductes. Aplicació de noves tecnologies (UIB-FOGAIBA).
  • Estudi dels metalls pesants als sòls agraris de les Illes Balears (UIB-FOGAIBA).
  • Avaluació de la fertilitat dels sòls de la zona hortícola i fructícola de regadiu dels municipis de Felanitx, Manacor i Son Ferriol (SEMILLA).