Torna

Programa de Producció Vegetal

Història i caracterització ampelogràfica de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears

Títol del projecte: Història i evolució de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears

Objectius: Explorar les ressenyes bibliogràfiques més antigues que citen les primeres varietats de vinya de les Illes Balears, així com fer una descripció ampelogràfica de les diferents varietats de vinya de les Illes Balears.

Investigador principal: Antoni Martorell Nicolau

 

Publicacions:

  • MARTORELL, A.; BOTA, J.; CIFRE, J.; LUNA, J. "Història i evolució de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears i Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

 

Títol del projecte: Caracterització morfològica i agronòmica de varietats autòctones de Balears i avaluació de la seva aptitud enològica: composició antociànica i perfil aromàtic"

Execució: 2006 - 2008

Investigador principal: Doctor José Escalona Lorenzo

Objectius realitzats: Estudiar diferents varietats de vinificació incloses en la col·lecció principal de varietats de raïm a sa Granja (Govern de les Illes Balears, Palma).

  • Caracterització ampelogràfica.
  • Seguiment de la fenologia.
  • Anàlisi serològica del material mitjançant el test ELISA.
  • Seguiment de la maduració de les varietats de la col·lecció.
  • Microvinificacions de les varietats seleccionades a partir de les primeres observacions.
  • Anàlisi de paràmetres generals del vi i de components volàtils individuals (aromes).

 

Publicacions: