Torna

Programa de Producció Vegetal

 

Títol del projecte de màster: Caracterització fisicoquímica de terres agrícoles de les Illes Balears
Autoria: Joan March Mascaró

Direcció: Jaume Vadell i Josep Cifre

Execució: 2015 - 2016

Objectius:

Descripció de les característiques dels sols de les Illes Balears, en base a la recopilació de les dades d'anàlisis de sòls agrícoles de les Illes Balears que l'IRFAP ha dut a terme des de 2005 fins a 2015. Per a aquest treball s'han avaluat els resultats de més de 2.381 mostres d'analítiques de terra, de les quals se n'han seleccionat 1.028 de la capa llaurable superficial (0-30 cm) i 48 de la capa profunda (30-80 cm)

 

CIMG1160.JPG

Publicació:

Caracteritzacioě fisicoquiěmica de terres agriěcoles de les Illes Balears.pdf Caracterització fisicoquímica de terres agrícoles de les Illes Balears