Torna

Programa de Producció Vegetal

Avaluació del potencial antioxidant de productes i subproductes

Títol del projecte: Obtenció de fibra alimentària i compostos antioxidants a partir de productes i subproductes derivats de la indústria vitivinícola

Execució: 2009 - 2012

Investigadora principal: Doctora Carme Garau Taberner

Objectius:

  • Analitzar la influència que té la collita i la varietat del raïm sobre les propietats fisicoquímiques i el potencial antioxidant del vi.
  • Desenvolupar i optimitzar estratègies adequades per a l'aprofitament de subproductes generats per la indústria vitivinícola a partir de noves tecnologies en el camp agroalimentari, com a font de concentrats de fibra i d'extractes antioxidants (ingredients funcionals).
  • Seleccionar els subproductes més adequats en funció de la major bioactivitat, rendiment en fenòlics totals i capacitat antioxidant (rapes i pastes després de la vinificació).

 

Publicacions: