Torna

IQPIB

Seus per al desenvolupament de les fases del procediment

Les diferents fases del procediment, admissió, assessorament i avaluació, es duran a terme a les seus de referència següents:

 Qualificació professional

 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

 Codi

 ADG305_1

 Seu principal

 IES Guillem Sagrera (c. de Salvador Dalí, 5, 07011 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Pasqual Calbó i Caldés. (c. de Francesc F. Andreu, 1, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Sa Blanca Dona (ctra. Sant Antoni, km 1,2, 07800 Eivissa)

 

 Qualificació professional

 Activitats de gestió administrativa

 Codi

 ADG308_2

 Seu principal

 IES Guillem Sagrera (c. de Salvador Dalí, 5, 07011 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Pasqual Calbó i Caldés (c. de Francesc F. Andreu, 1, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Sa Blanca Dona (ctra. Sant Antoni, km 1,2, 07800 Eivissa)

 

 Qualificació professional

 Administració de recursos humans

 Codi

 ADG084_3

 Seu principal

 IES Ses Estacions (c. Marquès de la Fontsanta, 12, 07005 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Pasqual Calbó i Caldés (c. de Francesc F. Andreu, 1, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Sa Blanca Dona (ctra. Sant Antoni, km 1,2, 07800 Eivissa)

 

 Qualificació professional

 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

 Codi

 AFD096_2

 Seu principal

 IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (c. del Gremi de Forners, 4, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Socorrisme en espais aquàtics naturals

 Codi

 AFD340_2

 Seu principal

 IES Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears (c. del Gremi de Forners, 4, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 Codi

 ELE257_2

 Seu principal

 IES Politècnic (c. de Menorca, 1, 07011 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Pasqual Calbó i Caldés (c. de Francesc F. Andreu, 1, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Direcció en restauració

 Codi

 HOT331_3

 Seu principal

 IES Juníper Serra (camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Maria Àngels Cardona (ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Transport sanitari

 Codi

 SAN025_2

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Atenció sanitària a víctimes múltiples i catàstrofes

 Codi

 SAN122_2

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Serveis per al control de plagues

 Codi

 SEA028_2

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 

 Qualificació professional

 Extinció d’incendis i salvament

 Codi

 SEA129_2

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Prevenció d’incendis i manteniment

 Codi

 SEA534_2

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Operacions de vigilància i extinció d’incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural

 Codi

 SEA595_2

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 Qualificació professional

 Gestió de serveis per al control d’organismes nocius

 Codi

 SEA251_3

 Seu principal

 IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 Codi

 SSC564_2

 Seu principal

 CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius

 Codi

 SSC444_3

 Seu principal

 CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Docència de la formació per a l’ocupació

 Codi

 SSC448_3

 Seu principal

 CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

 Codi

 SSC565_3

 Seu principal

 CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Informació juvenil

 Codi

 SSC567_3

 Seu principal

 CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de Na Tesa, Marratxí)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

 

 

 

 Qualificació professional

 Operacions auxiliars de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo

 Codi

 TMV452_1

 Seu principal

 IES Juníper Serra (camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Maria Àngels Cardona (av. Ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo

 Codi

 TMV453_1

 Seu principal

 IES Juníper Serra (camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Maria Àngels Cardona (ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics d’embarcacions esportives i d’esbarjo

 Codi

 TMV554_2

 Seu principal

 IES Juníper Serra (camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Maria Àngels Cardona (ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d’embarcacions esportives i d’esbarjo

 Codi

 TMV555_2

 Seu principal

 IES Juníper Serra (camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Maria Àngels Cardona (ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)

 

 

 Qualificació professional

 Pintat, reparació i construcció d’elements de plàstic reforçat amb fibra d’embarcacions esportives i d’esbarjo

 Codi

 TMV557_2

 Seu principal

 IES Juníper Serra (camí de Son Cladera, 20, 07009 Palma)

 Seu auxiliar a Menorca

 IES Maria Àngels Cardona (ronda de les Balears, s/n, 07760 Ciutadella de Menorca)

 Seu auxiliar a Eivissa

 IES Isidor Macabich (c. de sa Blanca Dona, s/n, 07800 Eivissa)