Torna

IQPIB

Seus per al desenvolupament de les fases del procediment

Les diferents fases del procediment, admissió, assessorament i avaluació, es duran a terme a les seus de referència següents:

Qualificació professional: Trasllat i mobilització d’usuaris i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris
Codi: SAN668_1
Seu principal: IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)
Seu auxiliar a Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

Qualificació professional: Operacions d’estacions de tractament d’aigües
Codi: SEA026_2
Seu principal: IES Francesc de Borja Moll (c. de Caracas, 6 A, 07007 Palma)
Seu auxiliar a Menorca: IES Josep Miquel Guàrdia (av. de la Verge del Toro, 92, 07730 Alaior)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

Qualificació professional: Atenció sociosanitària a persones al domicili
Codi: SSC089_2
Seu principal: CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de na Tesa, Marratxí)
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

Qualificació professional: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Codi: SSC320_3
Seu principal: CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de na Tesa, Marratxí)
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

Qualificació professional: Educació infantil
Codi: SSC322_3
Seu principal: CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de na Tesa, Marratxí)
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Quartó de Portmany (camí de Cas Ramons, s/n, Sant Antoni de Portmany, 07820, Eivissa)

Qualificació professional: Inserció laboral de persones amb discapacitat
Codi: SSC323_3
Seu principal: CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de na Tesa, Marratxí)
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)

Qualificació professional: Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) en centres educatius
Codi: SSC444_3
Seu principal: CIFP Son Llebre (c. d’Inés Ribera, 8 A, 07141 Pla de na Tesa, Marratxí)
Seu auxiliar a Menorca: IES Cap de Llevant (c. de Francesc F. Andreu, 2, 07703 Maó)
Seu auxiliar a Eivissa i Formentera: IES Algarb (ctra. de l’Aeroport, km 3, Can Raspalls, 07817 Sant Jordi, Eivissa)