Torna

IQPIB

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2018)

boib.jpg

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de setembre de 2018 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018

boib.jpg

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de novembre de 2018 per la qual s’anul·la les qualificacions professionals IMS435_2, Operacions de producció de laboratori d’imatge, IMS440_3, Producció en laboratori d’imatge i IMS441_3, Producció fotogràfica, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 6 de juliol de 2018

boib.jpg

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de novembre de 2018 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018

boib.jpg