Torna

IQPIB

Què són els certificats professionals?

Són documents oficials, regulats pel Reial decret, d'aplicació en tot el territori nacional. Aquest document descriu una ocupació en termes de competències professionals (la seva execució correcta) i defineix els continguts mínims de l'acció formativa que capacitaria per al correcte exercici d'aquesta ocupació.

Són un referent que permetrà certificar, de manera homogènia, les competències professionals dels treballadors, que hagin estat adquirides des de:

     L'Experiència Professional.
     Formació Professional per a l'Ocupació
     Formació Professional Inicial

En general, servirà de referent per certificar que un treballador té una determinada competència professional, hagi estat adquirida des de l'experiència o des de la formació, passant per totes les modalitats intermèdies d'aprenentatge.

 

6 especialitats formatives.jpg 6 certificats de professionalitat.jpg
Especialitats formatives Certificats de professionalitat