Torna

IQPIB

Qualificacions convocades i places (convocatòria 22 novembre 2017)


(Clicar sobre el codi de la qualificació)

codi qualificació places
AFD159_2 Guia per itineraris de muntanya baixa i mitjana 15
AFD338_2 Guia per barrancs secs o aquàtics 15
AGA164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria 25
ELE257_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió 40
HOT335_3 Guia de turistes i visitants 30
IMA368_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions calorífiques 15
IMA369_2 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció 15
IMA568_2 Instal·lació i manteniment d'ascensors i altres equips fixos d'elevació i transport 15
IMS077_3 Assistència a la realització a televisió 15
IMS294_3 Càmera de cinema, vídeo i televisió 15
IMS296_3 Muntatge i post-producció d'audiovisuals 15
SAN025_2 Transport sanitari 35
SAN123_2 Farmàcia 15
SEA029_2 Vigilància i seguretat privada 20
SEA129_2 Extinció d'incendis i salvament 20
SEA534_2 Prevenció d'incendis i manteniment 20
SEA595_2 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències en el medi natural i rural 20
SEA647_3 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació en emergències 50
SSC090_3 Educació d'habilitats d'autonomia personal i social 15
TMV047_2 Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils 15
TMV553_2 Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo 15
TMV554_2 Manteniment d'instal·lacions de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo 15
TMV555_2 Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo 15
TMV557_2 Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo 15
TMV050_3 Planificació i control de l'àrea d'electromecànica 15