Torna

IQPIB

  

QUÈ ÉS EL PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS?

És un procés que consisteix a avaluar i acreditar les teves competències professionals (coneixements i capacitats necessaris per a desenvolupar un treball adequadament) adquirides al llarg de la vida a través de la teva experiència laboral i / o de qualsevol formació que no hagi donat lloc a un títol oficial.

 

Aquestes competències professionals es recullen en una qualificació professional que es divideix en unitats de competència, que és el que s'avalua i acredita a través de la teva participació en el procediment d'acreditació de competències professionals.

Per a més informació sobre el procés d'acreditació de competències professionals (clicar aquí)


QUÈ ÉS UNA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL?
És el conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant  formació modular o altres tipus de formació així com, a través de l'experiència laboral (Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació professional).


QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL?
Conjunt de coneixements i capacitats que permetena l'exercici de l'activitat professional d'acord à les exigències de la producció i l'ocupació. (Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional).
És el que ha de conèixer i saber fer (capacitat) un treballador per poder exercir bé el seu treball, les tasques en què consisteix segons els estàndards que el mercat o el sector productiu considera acceptables.


QUÈ ÉS UNA UNITAT DE COMPETÈNCIA? (UC)
El conjunt mínim de competències professionals, susceptible de reconeixement i acreditació als efectes previstos a l'article 8 de la Llei Orgànica 5/2002.